ถ่ายภาพบก ใต้น้ำ ฟ้า

รวมบริการจากทีมงานมืออาชีพ บริการถ่ายถ่ายทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น

 1. ถ่ายภาพทั่วไป (Photography)
  1. งานแต่งงาน
  2. งานรับปริญญา
  3. งานแสดงสินค้า
  4. ถ่ายภาพสินค้า
  5. ถ่ายภาพส่วนบุคคล
  6. หรือตามต้องการ
 2. ถ่ายภาพทางอากาศ (Drone)
  1. สำรวจพื้นที่
  2. ถ่ายมุมสูงของโครงการ
  3. ถ่ายทำภาพยนตร์
 3. ถ่ายภาพใต้น้ำ น้ำจืดและน้ำทะเล
  1. ภาพแฟชั่นใต้น้ำ
  2. ภาพสัตว์น้ำใต้ทะเล
  3. สำรวจโครงสร้างใต้น้ำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.